top of page
Lysdans på Ulriken har siden kulturbyåret 2000
vært en fast installasjon i Bergen.


Den har vært til glede  og en attraksjon for bergensere og tilreisende. I en periode lyset av tekniske grunner var borte fikk vi mange positive tilbakemeldinger både fra bergensere, omtale i media og et uttalt ønske fra representanter i Bergen Kommune om å få Lysdansen tilbake.


At Lysdansen på Ulriken – som den eneste gjenlevende installasjon fra kulturbyåret 2000 – fortsatt skinner for Bergens innbyggere, kan vi takke våre mange samarbeidspartnere gjennom disse19 årene i virke.

Foto: Algot Kristoffer Peterson

bottom of page